След дерогацията за ДЗЕС 8: Всички други интервенции остават в сила

Площите, които ще бъдат заявени за подпомагане по екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП), по екосхемата за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП) и по обвързаната подкрепа за протеинови култури са абсолютно допустими, стана ясно от думите и. 

По отношение на Еко БРЕИ (Екосхема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура) това, което през тази година можеше да се вижда, са екологично насочените площи, които бяха в обработваемите земи от предходната година, стана ясно от думите на Стоянова в отговор на въпрос от участник във форума, свързан с буферните ивици.

„Ако 2023 г. сте очертали буферни ивици, които са част от ландшафтните елементи – те ще бъдат включени в слоя, ако не са били очертани – можете да ги добавите допълнително като съответно трябва да съобразите параметрите на всички ландшафтни елементи, които са допустими за подпомагане по Еко БРЕИ“, уточни експертът. 

Related Articles

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

Акциз нафта 2022

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ  SA.60138 „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ Помощта се предоставя…

Мери и пасища от ОПФ и ДПФ

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни…

Важни срокове ДФЗ

Важни срокове от Държавен фонд земеделие за периода от 21.07.2023 – 31.01.2024 Важни срокове по директни плащания за кампания 2023 ИНТЕРВЕНЦИЯ ВИД ДОКУМЕНТ СРОК ЗА…

Календар
Субсидии
Видео
Новини