СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ПРОТЕИНОВИ КУЛТУРИ

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури имат

производители на територията на цялата страна, които отглеждат и заявяват за

подпомагане минимум 0,5 хектара допустими площи (заедно или по отделно) от следните

протеинови култури: фасул (зърно); леща; нахут; грах; фъстъци; соя; бакла; люцерна;

еспарзета; фий; детелина; вигна; бурчак; лупина; звездан и/или смески от гореизброените.

Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП и минималният размер на

парцела да е 0.1 ха.45

Кандидатите по схемата за обвързана подкрепа за протеинови култури могат с площите,

заети с културите по схемата, едновременно да изпълнят изискването за наличие на

екологично насочени площи, в случай, че изискванията са приложими за тяхното

стопанство, за да получат и зелено плащане.

Още публикации от категорията

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ (ДОМАТИ, КРАСТАВИЦИ, КОРНИШОНИ И ПАТЛАДЖАН) (СЗ-ДККП)

Право на подпомагане по схемата имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане по схемата минимум 0.5 ха допустими…

Календар
Наръчници
Видео