СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ПРОТЕИНОВИ КУЛТУРИ

Право на подпомагане по схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури имат

производители на територията на цялата страна, които отглеждат и заявяват за

подпомагане минимум 0,5 хектара допустими площи (заедно или по отделно) от следните

протеинови култури: фасул (зърно); леща; нахут; грах; фъстъци; соя; бакла; люцерна;

еспарзета; фий; детелина; вигна; бурчак; лупина; звездан и/или смески от гореизброените.

Площите трябва да бъдат допустими за подпомагане по СЕПП и минималният размер на

парцела да е 0.1 ха.45

Кандидатите по схемата за обвързана подкрепа за протеинови култури могат с площите,

заети с културите по схемата, едновременно да изпълнят изискването за наличие на

екологично насочени площи, в случай, че изискванията са приложими за тяхното

стопанство, за да получат и зелено плащане.

Прочети още

ЗЕЛЕНИ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ (ЗДП)

Зелени директни плащания се отпускат за допустимите площи по Схемата за единноплащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими занеговия вид…

Акциз нафта 2022

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ  SA.60138 „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ Помощта се предоставя…

Календар
Субсидии
Видео
Новини