Наръчник за изпълнение на ДЗЕС

Наръчник за практическото приложение на стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) публикува Министерството на земеделието и храните. 

Пчеларска програма

Пчеларите, изпълнили договорите си по Националната програма по пчеларство (НПП), могат да подават заявления за плащане в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ до 15 август,…

СХЕМА ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗЕЛЕНЧУЦИ (ДОМАТИ, КРАСТАВИЦИ, КОРНИШОНИ И ПАТЛАДЖАН) (СЗ-ДККП)

Право на подпомагане по схемата имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане по схемата минимум 0.5 ха допустими…

Календар
Субсидии
Видео
Новини